ORGANIZATOR

CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA (CSIOZ)

jest państwową jednostką budżetową powołaną przez Ministra Zdrowia. Swoją działalność CSIOZ rozpoczęło 1 sierpnia 2000 roku. Głównym przedmiotem działalności CSIOZ jest realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odpowiada za monitorowanie planowanych, budowanych i prowadzonych systemów teleinformatycznych na poziomie centralnym i regionalnym.

PONADTO CSIOZ:

  • Realizuje zadania wspierające rozwój systemów teleinformatycznych, w tym prowadzi analizy i projekty, które umożliwiają podejmowanie działań prowadzących do poprawy jakości usług medycznych.
  • Odpowiada za procesy wdrażania i monitorowania projektów oraz funkcjonowania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.
  • Prowadzi badania statystyczne, koordynuje, zbiera oraz analizuje dane na użytek polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia.
  • Odpowiada za monitorowanie rozwoju e-Zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państwach.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.csioz.gov.pl po więcej informacji na temat naszych działań.