Informacja o SOLR

31 grudnia 2017 r. zakończy się okres przejściowy, umożliwiający składanie wniosków refundacyjnych w postaci papierowej. Od 1 stycznia 2018 r. wnioski te będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej. W związku z tym przypominamy o konieczności założenia konta administratora lokalnego dla wnioskodawcy.

W grudniu 2017 r. uruchomimy środowisko szkoleniowe, na którym będzie można zapoznać się z systemem oraz przetestować nowy sposób składania wniosków refundacyjnych.

Do czego służy SOLR

SOLR będzie gromadził i przetwarzał dane, które są niezbędne do decyzji o objęciu refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Za pośrednictwem SOLR będzie można składać elektroniczne wnioski o:

  • objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu,
  • podwyższenie albo obniżenie ceny,
  • skrócenie okresu obowiązywania decyzji refundacyjnej.

Korzyści

SOLR usprawni proces przyjmowania wniosków. Dzięki temu ocena formalno-prawna dokumentacji będzie szybsza. Prostsza będzie także komunikacja wnioskodawcy z ministrem zdrowia oraz ze stronami opiniodawczo-doradczymi, które biorą udział w rozpatrywaniu wniosków refundacyjnych.